ฌอห์ณ ฌอห์ณ จินดาโชติ

ฌอห์ณ จินดาโชติ (เกิด 27 ตุลาคม พ.ศ. 2531) ชื่อเล่น ฌอห์ณ เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยเขา้สู่วงการและเริ่มเป็นที่รู้จกัจากการ
แสดงละครเรื่องกลิ้งไวก้่อนพ่อสอนไว้ในบทบาท “กึกกอ้ง” (2549)และละครเรื่อง เล่ห์รตีในบทบาท “เสกข์สุทธกานต์” (2558)และละคร
เรื่อง เงาอโศก ในบทบาท “มนไท” (2559)

ฌอห์ณ จินดาโชติ ชื่อเดิม อดัม จินดาโชติ เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ฌอห์ณเป็นน้องชายของพลอย จินดาโชติ ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และส าเร็จระดับอุดมศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฌอห์ณ จินดาโชติมีผลงานเป็นท้งันักแสดงถ่ายแบบนิตยสารและ พิธีกรเขา้สู่วงการและเริ่มเป็นที่รู้จกัจากการแสดงละครเรื่องกลิ้ง
ไว้ก่อนพ่อสอนไว้ ในบทของกึกก้อง และมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง มอญซ่อนผี รับบท นิก
ผลงาน:
ละครโทรทัศน์:
2556:

 • แสนซนค้นรัก – รับบทเป็น โอม
 • ตน้ รักริมร้ัว- รับบทเป็น ติณณ์
  2557:
 • เกมริษยา – รับบทเป็น จิรพัฒน์ เจียระวิชากร (จิมมี่)
 • ดอกไม้ลายพาดกลอน – รับบทเป็น ขุนพิชิต
 • จุดนัดฝัน – รับบทเป็น อรรถพล บุญณรงค์ (เอิร์ธ)
  2559:
 • นางบาป – รับบทเป็น นครินทร์
 • ปี กทอง – รับบทเป็น ภูวดล ธารทอง
 • เงาอโศก – รับบทเป็น มนไท มหัทธธาดา
  2560:
 • ภารกิจลิขิตหัวใจ – รับบทเป็น เตชัส พัฒนพีระธรรม (ปัจจุบัน) / วรเดช นาคดารา (อดีตชาติ)
  2561:
 • ลูกไม้ลายสนธยา – รับบทเป็น เหมหิรัญญ์
 • บาปรัก – รับบทเป็น ตะวัน จิระอมร
  2562:
 • ฤกษ์สังหาร – รับบทเป็น กนธี ธรมอรรฆน์ (มหากะทิง)
  2564:
 • หว่ออ้ายหนี่เธอที่รัก – รับบทเป็น แดนไท ปัญญาวัฒน์ (แดน)
  2565:
 • สิเน่หาส่าหรี – รับบทเป็น เจ้าชายกีริช แมคเดอร์มอร์ท วิเรนทรา มันตรา
  ละครส้ัน / ซีรีส์:
  2549:
 • กลิ้งไวก้่อนพ่อสอนไว้- รับบทเป็น กึกก้อง
  2553:
 • ช็อกโกแลต 5ฤดู – รับบทเป็น เป้
  2555:
 • จุดนัดภพ ตอน รักต้องสาป – รับบทเป็น นที (รับเชิญ)
  2556:
 • Forward ท้าเวลา พลิกอนาคต – รับบทเป็น ธรณ์
  2557:
 • บนั ทึกกรรม ตอน แผ่นดินน้ี…ไม่มีที่ว่างให้ผมยืน – รับบทเป็น ชาติ
 • รักจริงปิ๊งเกอ้ ตอน Remember – Replace รักคร้ังหนึ่ง..คิดถึงตลอดไป – รับบทเป็น ม่อน
  2558:
  Ugly Duckling รักนะเป็ดโง่ ตอน Boy’s Paradise แผนรักชุลมุนจับคุณผู้ชายมาให้ฟิ น – รับบทเป็น ซียู
  2559:
 • Club Friday The Series 7 เหตุเกิดจากความรัก ตอน คนข้ีเบื่อที่รักเธอ- รับบทเป็น ตุล
 • Love Songs Love Stories ตอน คงเดิม – รับบทเป็น เก้อ
 • เพื่อนเลิฟ เสิร์ฟรัก – รับบทเป็น ป๊ อป
 • โสด Stories ตอน อัครินทร์ ชีพวิวาน (อาร์ค) – รับบทเป็น อัครินทร์ ชีพวิวาน (อาร์ค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *